Æ har slikt ord på mæ

Opptak fra innledende forestilling under NM i Revy 2015.