Beste tekst: Finnmark Sameland

Opptak fra finaleforestillingen i NM i revy 2019.