Buss på bestilling

Opptak fra innledende forestilling under NM i Revy 2015.