E det bære æ som ser det?

Opptak fra finaleforestillingen i NM i revy 2017.