EGO-FM

Opptak fra finaleforestillingen under Norsk Revyfestival 2003.