Ei knakande god historie

Opptak fra finaleforestillingen i NM i revy.