Opptak fra finaleforestillingen under NM i Revy 2009.