I disse ulvetider

Opptak fra Norsk Revyfestival 2017.