Japanese Gameshow

Opptak fra finaleforestillingen i NM i revy 2017.