Jeg savner at jobben var hjemme!

I disse tider, når nasjonen gradvis åpner opp igjen, er det mange som må forlate hjemmekontoret og dra på vanlig jobb igjen.Ikke alle er like glade for det.