Julekveldskrisa

Opptak fra Norsk Revyfestival 1999