Kalkovnan

Fra revyen “Itj godt å våttå”, spilt på Festiviteten kulturhus november 2015. Publisert på Revykompaniets YouTube-kanal.