Katta

Opptak fra finaleforestillingen under NM i Revy 2005.