Kina-servitøren stepper inn

Etter reåpning av samfunnet er kanskje ikke Kina-resturantene de som får mest besøk