Kongen imiterer Åge Hareide

Se mer fra Johan Øiestad på hans YouTube-kanal.