Motpoler

Opptak fra finaleforestillingen under NM i Revy 2011.