For å få tilgang til dette innholdet, må du kjøpe produktet Årsabonnement Humorportalen.no eller Nord-Norsk Revyfestival 2018 - finale

Logg inn hvis du allerede har en bruker og har kjøpt tilgang til produktet.

Nord-Norsk Revyfestival 2018 – finaleforestilling

Opptak av finaleforestillingen fra Nord-Norsk Revyfestival 2018.