Pizza-telefon

Opptak fra finaleforestillingen under NM i Revy 2013.