Puppesangen

Fra revyen «Fra måsadott til Metropol», Lillestrømrevyen 2006. Utført av guttene i Lillestrøm Teaterselskab.