Puppesangen

Fra revyen “Fra måsadott til Metropol”, Lillestrømrevyen 2006. Utført av guttene i Lillestrøm Teaterselskab.