Rampen

Opptak fra finaleforestillingen under Norsk Revyfestival 1995