Revybadet: karakterarbeid

Skuespiller Alexander Rindestu i samtale med Malangsrevyen, Halsarevyen og Nerbygda Revylag om det å skape en karakter. Opptak fra Nord-Norsk Revyfestival 2018.