Så e de sagt

Opptak fra finaleforestillingen under NM i Revy 2013.