E du artig? – Vegard Mudenia

Opptak fra “E du artig?” – åpen scenekonkurranse under Norsk Revyfestival 2017.