Talentet Tjygve

Opptak fra Norsk Revyfestival 1989.