Til debatt: humor mot terror – er det en god ide? Debattleder: Ole Torp.

Til debatt, deltakere med ulike humorpreferanser.

Bidrag i videokonkurransen “Humor mot Terror”.