Tvangsgutane

Opptak fra finaleforestillingen under Norsk Revyfestival 2001.