Vi bryter inn

Opptak fra Norsk Revyfestival 2017.