Vi tar over

Opptak fra finaleforestillingen under Nord-Norsk Revyfestival 2016.