E du artig? – Inge Kristiansen

Opptak fra “E du artig?” – åpen scenekonkurranse under Norsk Revyfestival 2017.