Revysymposium, 29. oktober 2016

I forbindelse med Norsk Revyfestival sin jubileumsforestilling i Olavshallen, ble det arrangert et revysymposium, hvor vi fikk et innblikk i revyhistorien, skolerevyene og lokalrevyen – og et forsøk på å se inn i framtidsutsiktene for norsk revy.