Innledende forestillinger

Opptak fra de innledende forestillingene under NM i Revy 2015. Flere nummer kommer etter hvert.