Årsmøte i gudeforeninga

VI ser for oss at “alle verdens” guder har en slags forening, eller i hvert fall at de møtes en gang i året for å drøfte diverse utfordringer de måtte ha. Dette er slik vi Melhus Revylag ser for oss at årsmøte i denne foreninga fortoner seg-

God fornøyelse