Beste sketsj: Presten

Opptak fra finaleforestillingen under NM i Revy 2017.