Den kulturelle spaserstokken

Opptak fra Norsk Revyfestival 2017.