E du artig? – Kathrine Skjernes

Opptak fra “E du artig?”, en åpen scene-konkurranse under Norsk Revyfestival 2015.