Mitt beste revyminne

Representanter fra Humorutvalget, Shower revygruppe og Vestnes teaterlag imiterer sine beste revyminner.