Olga 2

Opptak fra finaleforestillingen under Norsk Revyfestival 1999.