Åpningstalen kuppes

Opptak fra åpningsforestillingen under Nord-Norsk Revyfestival 2016. Ordfører Sigurd Stormo avbrytes i sin tale til festivalpublikumet.