Tømmekalenderen

Opptak fra finaleforestillingen under Nord-Norsk Revyfestival 2016.