Beste monolog: Visning

Opptak fra finaleforestillingen i NM i revy 2019.