Gerd Jorun på Chat Noir

Opptak fra Oslo universitetssykehus (OUS) sin revy, “Vi har tatt a´”.

Tekst og idé: Trond Haugmark, regi: Tom Sterri.