Psykisk kan du være sjøl

Video fra workshop i prosjektet “Psykisk kan du være sjøl”. Prosjektet er støttet av Kavlifondet og har blitt ledet av instruktør Andreas Gregersen. Målet har vært å utvikle et kursopplegg hvor man lærer å lage revy av personlige erfaringer.

Metoden går ut på å bruke deltakernes personlige erfaringer, fortellinger og improvisasjoner til å lage en hel forestilling. Målet med den er å drive en produksjon der alle deltakerne får bidra, sette felles grenser og føle seg sett og hørt. Les mer om metoden her: https://revy.no/2019/12/psykisk-kan-du-vaere-sjol/