E du artig? – Olav Kåre Torjuul

Opptak fra “E du artig?” – åpen scenekonkurranse under Norsk Revyfestival 2017.